Spring naar de inhoud
Accueil » Algemene vergadering en administratief orgaan

Algemene vergadering en administratief orgaan

De vertegenwoordigers van de Brusselsel Woning

TAFRANTI Karim, Voorzitter van het bestuursorgaan
GODRIE Lionel, gedelegeerd administrateur
GUILLAUME Michel, administrateur
WYNS Xavier, lid 

De vertegenwoordigers van de Lakense Haard

OURIAGHLI Mohamed, administrateur
POURTOIS Christophe, administrateur
TEMMERMAN Liesbet, administrateur

De vertegenwoordiger van l’AIS Comme Chez Toi

FAES Grace, administrateur

De vertegenwoordiger van de Maison des Pilifs

ABBOUD Nabih, lid

OURIAGHLI Mohamed, administrateur
WYNS Xavier, lid