Spring naar de inhoud
Accueil » Geschiedenis

Geschiedenis

Multijobs werd bedacht en opgericht door OVM[1] Lorebru en ontstond in 2004 dankzij een partnerschap met het OCMW van de Stad Brussel en de steun van de FOD Sociale Economie. Twee andere OVM’s, Brusselse woning en Lakense Haard, sloten zich in 2010 bij het programma aan. In 2016 fuseerden Lorebru en Brusselse Foyer tot Brusselse Woning. In 2021 treden AIS Comme Chez Toi en Maison des Pilifs tot de vereniging toe.

De sociale doelstelling van de vereniging is de sociaal-professionele integratie van bepaalde groepen, waaronder mensen in precaire situaties, de strijd tegen sociale uitsluiting en de verbetering van de leefomgeving van huurders van sociale woningen. De vereniging besteedt bijzondere aandacht aan participatie, gelijke kansen, lokale ontwikkeling en partnerschap. Enerzijds gaat het erom lokale diensten en kwaliteitsdiensten aan te bieden tegen aangepaste prijzen. En anderzijds om (re)integratie via werk aan te bieden aan mensen die moeilijk een baan vinden via het traditionele traject.

Multijobs is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als Sociale en Democratische Onderneming omdat zij een dienst van algemeen economisch belang verricht. De diensten van de vereniging zijn bestemd voor de leden van de beheersorganen en hun huurders: Brusselse Woning, Lakense Haard, AIS Comme Chez Toi, Maison des Pilifs. In mindere mate wordt gewerkt voor verschillende actoren die dicht bij de bewoners van sociale woningen staan.

De exploitatiezetel en de wasserij bevinden zich in Neder-Over-Heembeek in de woonwijk Versailles (800 woningen), beheerd door Brusselse Woning.

Wij danken de verschillende actoren die ons steunen

 • Actiris ;
 • Maison des Pilifs;
 • de Stad Brussel;
 • AIS Comme Chez Toi;
 • Het Duurzaam Wijkcontract van Versailles
 • de OVM’s Lakense Haard en Brusselse Woning;
 • het Sociaal Fonds Maribel voor de sociaal-culturele sector;
 • de OCMW’s van Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Etterbeek, Anderlecht, Ukkel, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en de Stad Brussel;
 • de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar administratie urban.brussels;
 • het Sociaal Fonds van de socio-culturele en sportieve sector van het CP 329.02 en 329.03 – Fonds 4S;
 • de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie en Tewerkstelling en zijn administratie;
 • alle klanten die ons hun vertrouwen schenken. 

[1] Société Immobilière de Service Public