Spring naar de inhoud
Accueil » Diversiteit

Diversiteit

Op basis van haar ervaring is Multijobs, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houder van het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werknemers uit verschillende culturen, geslachten, origines en sociale statuten komen samen bij Multijobs. Onze sociale onderneming is bijzonder representatief voor een specificiteit van Brussel, de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld. “Van verre landen brengen we veel mee terug”, verschillen zijn een verrijking en een bron van kennis.

Bepaalde situaties, gedachten en wensen van klanten en/of werknemers, beïnvloed door hun overtuigingen en culturen (of het nu gaat om relaties tussen werknemers of tijdens de dienstverlening), vereisen aangepaste en soms vernieuwende antwoorden. Deze antwoorden moeten het arbeidsreglement, de identiteit van elke persoon, de grondrechten, de waarden van de vereniging en de intern gecreëerde principes respecteren om het samen leven/zijn/werken te bevorderen en de organisatie en het goede verloop van het werk niet te verstoren.

Er zijn talrijke acties opgezet (sportief, intellectueel, feestelijk, relationeel, enz.). Het diversiteitsbeheer is geïntegreerd in het beheer van de personele middelen. Het vergt niet meer werk, het is gewoon een kwestie van anders doen. 

Het is een dagelijkse taak waarbij wij allen zowel daders – van vooroordelen – als actoren – in het begrijpen en deconstrueren van vooroordelen – zijn. Geconfronteerd met verschillen evolueert de mentaliteit, worden de manieren van doen aangepast. De erkenning van diversiteit vergroot de cohesie en solidariteit binnen het team. Er is een nieuwe houding ontstaan, die openstaat voor de ander, voor verschillen, voor nieuwe dingen. Respect voor diversiteit is een van de waarden die zijn vastgelegd in het handvest van de vereniging. Studies* tonen aan dat rekening houden met diversiteit bijdraagt tot goed management en goed personeelsbeleid. Dit verhoogt de motivatie, heeft een positief effect op de kwaliteit van het werk en draagt bij tot betere prestaties. Bedrijven die gendergelijkheid bevorderen hebben 21% meer kans op betere prestaties en bedrijven die etnische diversiteit bevorderen hebben 33% meer kans op betere prestaties.


La diversité : facteur de performance des entreprises, bnp paribas fortis, 05-03-2018 en Andrés T. Tapia, Talentkader de inclusieve leider. Optimising diversity by leveraging the power of inclusion, Korn Ferry institute, 2019 en Soumia Malinbaum, De la lutte contre les discriminations au management des diversités : le rôle déterminant des outils de reporting et de pilotage, journaldunet.com, 06/03/2013