Spring naar de inhoud
Accueil » Onderhoud van de openbare ruimte

Onderhoud van de openbare ruimte

Dankzij een gewestelijke financiering via het wijkcontract van Versailles heeft Multijobs een dienst onderhoud openbare ruimte opgestart. Het doel is een beleid van onderhoud en ontwikkeling van de openbare ruimte (rond de sociale woningen) uit te voeren dat het mogelijk maakt de huurders van sociale woningen een aangename leefomgeving te bieden die voldoet aan de onderhoudsnormen op dit gebied.

Dit gebeurt op basis van een partnerschap met verschillende structuren: Brusselse Woning, het OCMW van de Stad Brussel en de Dienst Groene Ruimte van de Stad Brussel.

Dit omvat :

  • reiniging en onderhoud van de openbare ruimte (buitenterreinen van gebouwen, voetpaden, steegjes, parken, enz.)

  • schoonmaken van de openbare ruimte (verzamelen van zwerfvuil, vegen, verwijderen van grofvuil, onkruid wieden, enz.)

  • onderhoud van de groenvoorzieningen rond de gebouwen (maaien, snoeien, enz.)

  • installatie en onderhoud van straatmeubilair

  • sneeuwruimen van voetpaden.