Spring naar de inhoud
Accueil » Integratie

Integratie

Via haar erkenning als Sociaal-Democratische Onderneming door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert Multijobs een opdracht van algemeen economisch belang uit, namelijk de reïntegratie op de arbeidsmarkt van personen die bijzonder ver van de arbeidsmarkt staan. Dit werk wordt uitgevoerd via professionele ondersteuning (verwerving van beroepservaring, opleiding voor de baan in kwestie, ontwikkeling van autonomie, enz.) en sociale ondersteuning (ondersteuning bij sociale en administratieve procedures, enz.)[1]. Sommige inburgeraars hebben een combinatie van moeilijkheden: gebrek aan kwalificaties en beroepservaring; huisvestingsproblemen; slechte talenkennis,…

De structuren die zorgen voor sociaal-professionele integratie (OISP, ESD, enz.) werken aan structurele problemen: onderkwalificatie, ontwikkeling van een realistisch beroepsproject, enz. Hun doelgroep heeft te kampen met talrijke sociale problemen zoals schulden, sociale achterstand, enz. Dit zijn geen eenmalige problemen die snel kunnen worden opgelost. Het vereist echt grondig werk en de nodige tijd om dit werk uit te voeren. Om doeltreffend te zijn moeten de OISP’s en PDS’en hun werk aanpassen aan de doelgroep[2].

Werkgelegenheid heeft verschillende functies, waarvan sociale integratie niet de minste is[3]. Naast teamvergaderingen wordt iedereen een speciale managementstijl aangeboden die gebaseerd is op luisteren, uitwisselen en het vinden van oplossingen (de beste oplossingen komen heel vaak van de werknemers zelf), zowel voor professionele aangelegenheden als voor het melden van persoonlijke problemen. Het is belangrijk om de verschillende aspecten van de sociaal-professionele reïntegratie te bekijken, met bijzondere aandacht voor de moeilijkheden die de werknemers in alle aspecten van hun leven kunnen ondervinden.


[1] http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/economie-sociale

2] https://www.febisp.be/fr/secteurs/insertion-socioprofessionnelle

[3] L’économie sociale d’insertion, Analyse des complémentarités et de l’efficacité des outils d’économie sociale, (Contrat de recherche SSTC – N SO/H6/049), Section belge du CIRIEC, 2020